Objektif

Pembelaan


Membela anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, anak-anak ibu tunggal, orang kurang upaya serta asnaf zakat agar mereka mendapat siraman kasih sayang dan perhatian yang secukupnya dari seorang ibu dan ayah melalui penjaga/pendidik yang bertugas di rumah ini.

Pendidikan


Melahirkan insan yang mempunyai peribadi muslim yang baik serta bermanafaat kepada diri mereka sendiri, keluarga, agama, bangsa dan tanahair serta berpeluang mencapai taraf hidup yang sempurna.

Latihan


Mengasuh dan mendidik anak-anak golongan ini sehingga mereka mampu berdikari dan mempunyai jati diri yang selari dengan tuntutan agama, masyarakat dan negara.