Aktiviti

  • Berusaha mendapatkan dana untuk disalurkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan mereka yang memerlukan bantuan.
  • Menjadi pusat agihan bantuan berupa barangan dan bahan-bahan makanan kepada mereka yang kurang bernasib baik serta serba kekurangan.
  • Berusaha mendapatkan dana bagi menampung kos rawatan untuk anak-anak yatim dan miskin yang meng-hadapi penyakit kronik dan memerlukan kos rawatan yang tinggi.
  • Mengadakan kelas fardhu-ain, khidmat nasihat dan motivasi.
  • Menganjurkan rehlah untuk memberi peluang mereka berhibur dan berekreasi untuk pengisian rohani dan membangunkan jiwa mereka